Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2012; 19: 170-176


Pregledni članek

ELEKTROFIZIOLOŠKE PREISKAVE: ELEKTROENCEFALOGRAFIJA

M. Kušar
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku podajamo splošen vpogled v klinično elektroencefalograjo. Opisujemo ziološke in tehnične osnove elektroencefalograje. Povzemamo značilnosti normalne in nenormalne možganske električne aktivnosti ter osnovne grafoelemente, po katerih ugotavljamo normalnost oz. nenormalnost bioelektrične aktivnosti možganov. Na kratko opisujemo postopek priprave preiskovanca in različne protokole snemanja elektroencefalograma.

Ključne besede: nevroziologija, elektroencefalograja, otrok.


PDF članka