Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 134-140


Pregledni članek

PSIHOLOŠKA PODPORA OTROKU S KRONIČNO BOLEZNIJO IN NJEGOVI DRUŽINI

M. Gorenc
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pri otrocih s kronično boleznijo in njihovih družinah se srečujemo s povečanim tveganjem za pojav prilagoditvenih in psihiatričnih težav, ki lahko ovirajo zdravljenje in neugodno vplivajo na samo bolezen.V prispevku pojasnjujemo, kako kronična bolezen vpliva na funkcioniranje otroka in njegove družine. Od tod pogosto izhaja tudi potreba po nudenju psihološke podpore. Opisujemo tudi psihološke ukrepe, ki lahko bolniku in njegovi družini pomagajo pri soočanju s kronično boleznijo.

Ključne besede: podpora otroku, psihologija, kronična bolezen.


PDF članka