Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2013; 20: 59-65
17
- PDF članka
Pregledni članek

ZASTRUPITEV Z ALKOHOLOM

J. Kolenc
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Alkoholne pijače so v Sloveniji lahko dostopne tudi mladostnikom. Način življenja, vsakodnevno stresno dogajanje in neprestane skrbi, pa tudi želja po ugajanju in neizstopanju, želja po sprostitvi in lažjem navezovanju stikov ter nenazadnje premalo časa, ki ga odrasli namenijo otroku in mladostniku, vodijo v uživanje alkohola in z njim povezane škodljive posledice. V prispevku predstavljamo zastrupitev z alkoholom, klinično sliko zastrupitve z alkoholom, ustrezno ukrepanje in razširjenost pojava v Sloveniji.

Ključne besede: alkohol, otrok, mladostnik, zastrupitev.