Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 31-36


Pregledni članek

PREGLED NAJPOGOSTEJŠIH ZASTRUPITEV NA PEDIATRIČNI KLINIKI

I. Lesjak
Služba za urgentno pediatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Razvoj in znanost sta prinesla nagel porast različnih potencialno toksičnih snovi, ki so pogosto zlahka dosegljive tudi otrokom in mladostnikom. Med najpogostejšimi zastrupitvami na Pediatrični kliniki je alkohol, med zastrupljenci prevladujejo mladostniki, fantje in dekleta v približno enakem sorazmerju. Sledijo ugrizi in piki strupenih žuželk, toksični učinek ogljikovega monoksida, zastrupitev z benzodiazepini, zaužitev gob itd. Znanje, odnos in postopanje medicinske sestre pri obravnavi akutno zastrupljenega otroka oz. mladostnika so zelo pomembni, zlasti v urgentni ambulanti, kjer morajo biti ukrepi hitri, pravilni in zlasti v pravilnem zaporedju.

Ključne besede: zastrupitev, pogostost, pediatrija.


PDF članka