Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2013; 20: 7-11
19
- PDF članka
Pregledni članek

ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM

Z. Korošec Noč
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Zdravstveni dom Jesenice, Jesenice, Slovenija

J. Bošnjak
Zdravstveni dom Novo mesto, Novo mesto, Slovenija

Izvleček

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom (CO) je najbolj razširjena nenamerna zastrupitev, do katere najpo-gosteje pride zaradi slabo vzdrževanih ali nameščenih grelnih teles v zaprtih prostorih. CO preko številnih patozioloških mehanizmov povzroči tkivno hipoksijo in okvaro tkiv s simptomi in znaki, povezanimi z zastrupitvijo. Ti so pri blažji obliki zaspanost, glavobol, slabost in utrujenost, pri hujši pa hud glavobol, slabost, bruhanje, nevrološke motnje, motnje srčnega ritma in ishemija miokarda. Znaki so pri otrocih še bolj nespecični in prikriti. Poznamo tudi kronično obliko zastrupitve, možne pa so tudi pozne nevrološke posledice. Pomembno je, da ob zastrupitvi čim prej ukrepamo, zastrupljenca odstranimo iz nevarnega okolja, ga sprejmemo v bolnišnico ter opravimo osnovno in dodatno diagnosticiranje in opazovanje. Zdravljenje začnemo s čim prejšnjim dovajanjem 100 % kisika, pri hujši zastrupitvi pa bolnika zdravimo s pomočjo hi-perbarične komore. V Sloveniji je tovrstno zdravljenje urejeno preko Centra za zastrupitve, UKC Ljubljana, ki ima urejeno stalno pripravljenost. Pomembno je, da javnost seznanimo z nevarnostmi zastrupitve s CO in z ukrepi za njeno preprečevanje.

Ključne besede: ogljikov monoksid, zastrupitev, hiperbarična komora.