Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2023; 30: 176-182

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2023-4-04

310
- PDF članka
Pregledni članek

ZAPLETENE AKUTNE OKUŽBE SEČIL PRI OTROCIH

Ana Blejc Novak
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Damjana Ključevšek
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Tina Plankar Srovin
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Evita Pšeničny Ažman
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Gregor Novljan
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Ker v literaturi ni enotne definicije zapletenih okužb sečil pri otrocih, v prispevku kot zapletene okužbe sečil pri otrocih obravnavamo tiste okužbe, ki potekajo s hujšo in invazivno (sistemsko ali lokalno) klinično sliko ali se pojavijo ob dejavnikih tveganja. Predstavljamo torej žariščni nefritis, ledvični absces, pionefros, perirenalni absces, emfizematozni pielonefritis, ksantogranulomatozni pielonefritis, okužbe sečil ob ledvičnih kamnih in okužbe sečil ob vstavljenih umetnih pripomočkih. Omenjena stanja se pogosto razvijejo ob pridruženih dejavnikih tveganja, kot so funkcionalne in anatomske nepravilnosti sečil, vstavljeni umetni pripomočki (npr. urinski kateter, perkutana drenažna cevka), nedavni poseg na sečilih, okužbe z večkratno odpornimi mikroorganizmi, bolnišnične okužbe in imunosupresivno zdravljenje. Opisujemo tudi diagnostične možnosti in pristop k zdravljenju zapletenih okužb sečil, ki lahko vključuje tudi kirurško zdravljenje.

Ključne besede: kužbe sečil, zapletene okužbe sečil, zapleti, diagnosticiranje, zdravljenje, otroci.