Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2023; 30: 28-34

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2023-1-05

268
- PDF članka
Pregledni članek

MEDNARODNI KODEKS O TRŽENJU NADOMESTKOV MATERINEGA MLEKA V PRAKSI – NARATIVNI PREGLED LITERATURE

Renata Vettorazzi
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Uroš Rajkovič
Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Mariboru, Maribor, Slovenija

Ljubiša Pađen
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Za zaščito in promocijo primernega hranjenja dojenčkov in majhnih otrok je bil leta 1981 sprejet Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka. Glavni namen Kodeksa j e zagotoviti varno in ustrezno prehrano vsem dojenčkom. Danes, kar 40 let po sprejetju Kodeksa, se težave z njegovim kršenjem zaradi neustreznega trženja nadaljujejo. V narativnem pregledu literature želimo prepoznati ter opredeliti obseg, naravo in prakse na področju kršitev Kodeksa. Pri pripravi pregleda literature smo si pomagali z objavami v podatkovnih bazah CINAHL, PubMed in Science-Direct. Ugotovili smo številne in raznovrstne kršitve Kodeksa in jih razvrstili v dve kategoriji – neposredne kršitve in posredne kršitve. Zdravstveni delavci imajo pomembno vlogo pri zaščiti, spodbujanju in podpiranju dojenja. Ob tem morajo opozarjati na kršitve Kodeksa, pri čemer morajo upoštevati moralno-etične, pravne in poklicne standarde. V Sloveniji bomo dosegli uspešne prakse, ko bomo Kodeks v celoti implementirali na vse ravni zdravstvenega varstva in javnega zdravja.

Ključne besede: kodeks trženja, nadomestki materinega mleka, dojenje, mlečna formula, zdravstveni delavci, skladnost