Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2023; 30: 02-09

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2023-1-01

497
- PDF članka
Pregledni članek

SINDROM RELATIVNEGA ENERGIJSKEGA PRIMANJKLJAJA PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

Neža Salobir
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Sončka Jazbinšek
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Klemen Dovč
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Primož Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Sindrom relativnega energijskega primanjkljaja se razvije pri otrocih in mladostnikih športnikih ob negativni energijski bilanci, ki je posledica nezadostnega vnosa energije glede na velike potrebe ob intenzivni telesni vadbi. Energijsko neravnovesje privede do motenj v delovanju več organskih sistemov. Pri otrocih in mladostnikih so posledice lahko dolgoročne in se kažejo kot neugoden vpliv na rast, pubertetni razvoj in zdravje kosti. Zgodnji prepoznava in obravnava sta tako v tej starostni skupini ključni. Zaradi pomanjkljive ozaveščenosti med mladimi športniki, njihovimi starši, trenerji in zdravstvenim osebjem ter nespecifične klinične slike bolezen pogosto spregledamo.

Ključne besede: relativni primanjkljaj energije v športu, vadba, rast, puberteta, reprodukcija, zdravje kosti