Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 200-205

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-4-05

384
- PDF članka
Pregledni članek

IZZIVI PRI UVAJANJU NAČEL DOJENJU PRIJAZNEGA NEONATALNEGA ODDELKA

Jana Lozar Krivec
Klinični oddelek za neonatologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Namen pobude Dojenju prijazen neonatalni oddelek (angl. Baby-Friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards, Neo-BFHI) je povečati delež dojenih in/ali z ženskim mlekom hranjenih bolnih, za gestacijsko starost premajhnih in/ali nedonošenih novorojencev. Dojenje ima številne ugodne vplive na otroka in mater, zato bi lahko s povečanjem deleža dojenih nedonošenčkov in bolnih novorojencev pomembno vplivali na njihov dolgoročni izid. Za uspeh pobude Neo-BFHI je ključnega pomena njegova uspešna implementacija. Dojenje bolnih novorojencev, novorojencev, premajhnih za gestacijsko starost, in/ali nedonošenih novorojencev je velik izziv zaradi materinih in otrokovih fizioloških, psiholoških in okoljskih posebnosti. V prispevku predstavljamo in pojasnjujemo številne dejavnike, ki vplivajo na uvajanje načel pobude Neo-BFHI, kot so dejavniki bolnišničnega okolja in bolnišnično osebje, otrokovi starši ter zdravstveno stanje novorojenca.

Ključne besede: dojenje, neonatalni oddelek, dojenju prijazen, novorojenec, nedonošenček, stik koža na kožo