Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 123-128

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-3-01

320
- PDF članka
Izvirni znanstveni članek

NAPOVEDNI DEJAVNIKI ZA USPEŠNOST ENDOSKOPSKE TRETJE VENTRIKULOSTOMIJE PRI OTROCIH

Peter Spazzapan
Enota otroške nevrokirurgije, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Matic Munda
Enota otroške nevrokirurgije, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Tomaž Velnar
Enota otroške nevrokirurgije, Klinični oddelek za nevrokirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Endoskopska tretja ventrikulostomija (ETV) ali ventrikulostomija skozi dno tretjega ventrikla je relativno pogost in učinkovit nevroendoskopski poseg, ki je primeren za zdravljenje izbranih pediatričnih bolnikov s hidrocefalusom. Pogoj za uspešnost posega je ustrezna izbira bolnikov, pri kateri si lahko pomagamo s sistemom točkovanja ETVSS (angl. ETV Scoring System). ETVSS je točkovnik, s katerim lahko napovemo uspešnost ETV pri izbranem bolniku, ter upošteva starost, etiologijo hidrocefalusa in prisotnost predhodno vstavljene likvorske drenaže. Najpomembnejši napovedni dejavnik je otrokova starost, saj se z leti stopnja uspešnosti posega povečuje. Metode: Cilj naše raziskave je bila retrospektivna analiza vseh pediatričnih bolnikov, pri katerih smo v naši ustanovi med januarjem 2016 in septembrom 2021 opravili ETV. Naše podatke smo primerjali z rezultati objavljenih raziskav, zlasti s tistimi, ki vključujejo analizo z uporabo ETVSS. Rezultati: Naši rezultati potrjujejo, da je starost najpomembnej-ši napovedni dejavnik uspešnosti ETV. Uspešnost je v naši seriji znašala 33,3 % za otroke, mlajše od 6 mesecev, in 94,4 % za otroke, starejše od 6 mesecev. Celotna uspešnost je bila 71 %, kar je primerljivo z rezultati predhodnih raziskav. Zaključek: Ustrezna izbira bolnikov je za uspešnost ETV še vedno izjemnega pomena. V naši seriji smo kot najpomembnejši dejav-nik, ki vpliva na uspešnost ETV, prepoznali starost.

Ključne besede: endoskopska tretja ventrikulostomija, intraventrikularna krvavitev, likvor, hidrocefalus, stenoza akvedukta