Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 207-215

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-4-04

414
- PDF članka
Strokovni članek

OBRAVNAVA OTROKA Z NUJNIM STANJEM

Ana Vrankar
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Maja Primec
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Nada Fujs
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Kaja Podlogar
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Janja Skubic
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Boštjan Tomelj
Sprejemno urgentna ambulanta in Sprejemno triažni oddelek, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Judita Kolenc
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Ana Gianini
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Anita Štih
Uprava in vodenje, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Nujna stanja se pri otroku kažejo kot odpovedovanje ene ali več življenjskih funkcij in bi brez takojšnjega ukrepanja vodila v hujšo prizadetost ali celo v smrt. Pomembni nalogi medicinske sestre/zdravstvenega tehnika sta prepoznavanje življenjsko ogrožujočega stanja ter hitro in pravilno ukrepa-nje. Na Pediatrični kliniki Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana od leta 2010 deluje Oddelek urgentne pediatrije kot 24-urni sprejemni center klinike. Otrok, ki pride v urgentno ambulanto brez napotnice ali z napotnico zdravnika druge specialnosti, se zglasi v sprejemni ambulanti, kjer poteka triaža. Triažo po načelih Manchesterskega triažnega sistema v urgentni pediatriji izvajajo medicinske sestre/zdravstveni tehniki s posebnimi znanji. Nujna stanja v pediatriji so številna. V prispevku predstavljamo najpogostejša življenje ogrožajoča stanja, kot so epileptični status, akutna dihalna stiska, paroksizmalna supravetrikularna tahikardija in diabetična ketoacidoza. Predstavljamo vlogo medicinske sestre/zdravstvenega tehnika pri obravnavi otroka z nujnim stanjem, lestvice za ocenjevanje bolečine in vlogo medicinske sestre/zdravstvenega tehnika pri obravnavi otroka z bolečino. Obravnava nujnih stanj je velik izziv za vsak zdravstveni tim ter zahteva od medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov nenehno izobraževanje in obnavljanje pridobljenih veščin.

Ključne besede: vloga medicinske sestre, urgentna ambulanta, triaža, obravnava otroka