Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 188-191

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-4-05

193
- PDF članka
Prikaz primera

TULAREMIJA − PRIKAZ DVEH PRIMEROV PRI OTROCIH

Karmen Tašner
Zdravstveni dom Ptuj, Ptuj, Slovenija

Aneta Nikolova
Zdravstveni dom Kranj, Kranj, Slovenija

Aleksandra Zorko – Brodnik
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

Vojko Berce
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija

Izvleček

Tularemija je zoonoza, ki se pri otrocih pojavlja redko, a jo moramo vključiti v diferencialno diagnozo vnetja bezgavk in nepojasnjene vročine, predvsem ko so v epidemiološki anamnezi prisotni dejavniki tveganja. V prispevku predstavljamo značilnosti bolezni in prikažemo primera dveh otrok s tularemijo. Posebno pozornost namenjamo klinični sliki in različnim oblikam bolezni. Navajamo tudi diferencialnodiagnostične možnosti, osnovne preiskave in terapevtsko ukrepanje.

Ključne besede: tularemija, zoonoza, limfadenopatija, vročina, prikaz primerov