Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 132-139


Neopredeljeno

DAJANJE BIOLOŠKIH IN OSTALIH PARENTERALNIH ZDRAVIL PRI KRONIČNIH BOLNIKIH: ZDRAVSTVENOVZGOJNO DELO ZA VARNO DAJANJE V DOMAČEM OKOLJU

I. Kučinič
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

K. Korenin
Služba za pljučne bolezni, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Z razvojem novih zdravil se je kakovost obravnave kroničnih bolnikov bistveno izboljšala. Veliko zdravil si danes bolniki lahko dajejo sami doma in bolnišnico obiskujejo le ob kontrolnih pregledih. S prenosom zdravljenja iz bolnišnice na dom skrb za zdravje prevzemajo bolniki oz. njihovi starši. Zdravljenje na domu zahteva učinkovito in kakovostno zdravstvenovzgojno delo medicinske sestre, ki otroke in starše pouči, kako shranjevati, pravilno pripraviti in dajati predpisano zdravilo. S svojim delom medicinska sestra prevzame vlogo zdravstvenega delavca, učitelja in psihologa. Uresničevanje te odgovorne naloge zahteva izvrstne veščine komuniciranja, s katerimi se medicinska sestra približa tako otrokom kot tudi njihovim staršem.

Ključne besede: zdravstvena nega, zdravstvenovzgojno delo, medicinska sestra, kronični bolnik, biološka zdravila, antibiotiki.

Več ...