Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 214-219
203
- PDF članka
Prikaz primera

SISTEMSKI JUVENILNI IDIOPATSKI ARTRITIS

Mojca Kozinc
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Jera Grabnar
Sprejemno-triažni oddelek, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Veronika Osterman
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana,Slovenija

Nataša Toplak
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Bohoričeva ulica 20, 1000 Ljubljana, Slovenija Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Sistemski juvenilni idiopatski artritis se razlikuje od drugih podvrst juvenilnega idiopatskega artritisa. V klinični sliki so v ospredju sistemski znaki bolezni, predvsem povišana teles­na temperatura, izpuščaj, ki se pojavi ob vrhu temperatu­re in spontano izzveni, limfadenitis, hepatosplenomegalija in serozitis. Pri tretjini bolnikov artritisa v začetku bolezni celo ni. Ob pojavu izliva v osrčnik gre za nujno stanje. glede na klinično sliko je diferencialna diagnoza široka, pri čemer moramo najprej izključiti okužbe in maligno bolezen. V pri­spevku predstavljamo primer bolnice s sistemskim juvenil­nim idiopatskim artritisom.

Ključne besede: sistemski juvenilni idiopatski artritis, dife­rencialna diagnoza