Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 121-126
61
- PDF članka
Pregledni članek

OBRAVNAVA POGOSTIH DEFORMACIJ STOPALA V PEDIATRIJI IN VLOGA PRIMERNE OBUTVE

Mateja Polajnar
Zdravstveni dom Radovljica Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica, Slovenija

Matjaž Merc
Oddelek za ortopedijo, UKC Maribor, Maribor, Slovenija

Izvleček

Deformacije stopala so relativno pogosta stanja. Priroje­ni ekvinovarus je najpogostejša deformacija stopala, ki jo uspešno zdravimo konzervativno z redresijskimi mavci po Ponsetiju, tenotomijo Ahilove tetive in Denis-Browneovo opornico. fiziološko in fleksibilno plosko stopalo največkrat ne terja kirurškega zdravljenja in v puberteti praviloma spontano izzveni. Vertikalni talus je prirojeno plosko sto­palo, pri katerem opažamo vertikalno obrnjeno skočnico in dislokacijo talokalkaneonavikularnega sklepa. Zdravljenje je najprej operativno in se nadaljuje z mavčenjem. Metatarsus adductus je popravljiva deformacija, ki jo ugotavljamo do 6. meseca in izjemoma potrebuje mavčenje. Nadštevilčne kosti stopala navadno ne povzročajo težav. Tarzalna koa­licija je povezava med kostmi zadnjega ali srednjega dela stopala, ki jo pogosto spregledamo, simptome pa rešujemo operativno. Polidaktilijo zdravimo operativno, pri sindak­tiliji na stopalu pa operativno zdravljenje odsvetujemo. Pri juvenilnem haluksu valgusu svetujemo mehko in prostorno obutev, v adolescenci pa stanje lahko zdravimo z operacijo.

Ključne besede: deformacija stopala, pes ekvinovarus, plosko stopalo, tarzalna koalicija, metatarsus adductus