Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 120-123


Pregledni članek

DNEVNA OTROŠKA BOLNIŠNICA – DA OTROK NE BI BOLELO

M. Petrovič
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Koren Golja
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Z. Janičijevič
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Prispevek obravnava otroke v dnevni otroški bolnišnici. Opisuje sistem organiziranosti Kliničnega oddelkaza otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, predstavlja načrt zdravstvene nege otrok in opisuje sodelovanje staršev in medicinskega osebja pri odpravljanju bolečine pri otroku. Namen vključevanja staršev v oceno bolečine je zmanjšati čas trajanja bolečine. Ugotovili smo, da se čas trajanja bolečine lahko skrajša.

Ključne besede: dnevna otroška bolnišnica, pooperativno obdobje, otrok, pooperativni problemi, bolečina.


PDF članka