Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 112-119


Pregledni članek

UPORABA MORFINSKIH PREPARATOV PRI OTROCIH Z RAKOM

M. Rožič
Klinični oddelek za otroško onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

K. Rauter
Klinični oddelek za otroško onkologijo in hematologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Bolečina pomeni stanje, ki jo oseba doživlja in izraža kot močno neugodje in neprijeten občutek. Povzročitelji bolečine so bolezni in poškodbe. Dojemanje in izražanje bolečine je odvisno od razvoja otroka, njegove starosti, dosedanjih izkušenj in od kulturno-socialnih dejavnikov. Pri otrocih z rakom je bolečina pomemben problem. Pojavi se kot posledica rakave bolezni ali zaradi diagnostično terapevtskih posegov. Preprečevanje in zdravljenje bolečine pomembno vpliva na kakovost življenja otroka kot njegove družine. Bolniku je potrebno vedno verjeti. Osnova za oceno bolečine je natančna anamneza: • jakost, mesto, čas, trajanje bolečine; • vzrok za bolečino; • čustveno stanje, motnje spanja; • razpoloženje; • družinske in socialne razmere. Po opravljenem celovitem zdravniškem pregledu se opravi ocena bolečine z ustrezno bolečinsko lestvico s sodelovanjem staršev in zdravstvenega osebja. Kadar se bolečina lajša z analgetiki, velja tudi pri otrocih pravilo analgetične lestvice svetovne zdravstvene organizacije.

Ključne besede: bolečina, zdravljenje bolečine, morfij, zdravstvena nega, podkožna infuzija.


PDF članka