Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2010; 17: 87-93


Pregledni članek

ALERGENI IN SPROŽILCI ALERGIJSKIH DOGAJANJ

M. Čamernik
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

I. Kučinič
Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V zadnjih letih je opaziti skokovit porast alergijskih bolezni. Prizadetih je že 20 – 30 % ljudi. Alergijske bolezni se največkrat začnejo v mladosti ali celo v zgodnjem otroštvu. Z leti se večina alergijskih bolezni ublaži ali celo izgine. Nekatere pa lahko trajajo do poznih let ali celo celoživljenjske. Alergijske reakcije se pojavijo ob stiku z alergenom ali alergeni (prehrambenimi, inhalacijskimi), lahko pa simptome izzovejo tudi t.i. sprožilci, kot so dim, kozmetični pripravki, čustveni pretresi, telesna obremenitev ipd.

Ključne besede: alergijska reakcija, alergen, sprožilci alergijskih dogajanj.


PDF članka