Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 46-53


Pregledni članek

OBRAVNAVA OTROKA S HIPERAKTIVNOSTNO MOTNJO

A. Beganovič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

B. Mal
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

D. Mušič
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku opisujemo hiperaktivnostno motnjo (angl. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) pri otrocih in mladostnikih. Predstavljamo način obravnave otrok s hiperaktivnostno motnjo na pedopsihiatričnem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani in vlogo zdravstvene nege pri njihovi obravnavi. V zaključku podajamo primera iz klinične prakse.

Ključne besede: hiperaktivnostna motnja, impulzivnost, nemirnost, nepozornost.


PDF članka