Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2020; 27: 127-132

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-3-04Pregledni znanstveni članek

NOVOROJENČKI, ROJENI KOT VELIKI ZA GESTACIJSKO STAROST: VZROKI IN POSLEDICE

Mojca Železnik
Klinični oddelek za neonatologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana Ljubljana, Slovenija

Aneta Soltirovska Šalamon
Klinični oddelek za neonatologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Novorojenčki, rojeni kot veliki za gestacijsko starost, so novorojenčki, ki se rodijo s porodno težo in/ali porodno dolžino nad 90. percentilom za gestacijsko starost in spol. Neoptimalno znotrajmaternično okolje preko epigenetskih mehanizmov vpliva na fenotipske spremembe pre-snovnih in endokrinih poti pri plodu. Čezmerna rast ploda vodi v prenatalne in postnatalne zaplete, kot so prezgodnji porod, obporodna hipoksija, poškodbe, prehodne presnovne motnje, policitemija in zlatenica. Dolgoročno čezmerna rast ploda pomeni povečano tveganje za razvoj presnovnih in srčno-žilnih bolezni ter motenj delovanja osrednjega živčevja. Etiološko najpomembnejši vzrok makrosomije je nosečniška sladkorna bolezen. Če se pojavi po 28. tednu nosečnosti, lahko ostane neprepoznana, saj aktivno iskanje sladkorne bolezni pri nosečnicah poteka pred tem.

Ključne besede: dolgoročni zdravstveni izidi, makrosomija, nosečniška sladkorna bolezen, novorojenček, velik za gestacijsko starost


PDF članka