Article short contents


Slovenska pediatrija 2018; 25: 277-278

https://doi.org/Abstract

INTRANASAL DRUG APPLICATION IN CHILDREN

Š. Pirtovšek Štupnik
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Berger
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Abstract

no english abstract

Key words: no english keywords


Article PDF