Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 109-115
38
- PDF članka
Pregledni članek

RAZVOJ MIŠIČNO-SKELETNEGA SISTEMA IN FIZIOLOŠKA ODSTOPANJA

Klara Bartolj
Oddelek otroške in šolske medicine, Zdravstveni dom Novo mesto, Novo mesto, Slovenija

Nuša Peček
Otroški oddelek, Splošna bolnišnica Izola, Izola, Slovenija

Karin Schara
Oddelek otroške ortopedske kirurgije Ortopedska klinika Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Razvoj skeletnega sistema udov in hrbtenice poteka od spočetja do zaključka rasti. V obdobju otrokove rasti in uče­nja hoje se pediatri v ambulanti pogosto srečujejo z razvoj­nimi različicami na skeletu gibal in z različnimi odkloni. Najpogostejši so hoja navznoter ali navzven, hoja po prstih, kolena na O in kolena na X, plosko stopalo, razlike v dolžini spodnjih udov ter nepravilnosti hrbtenice in prsnega koša. Večina naštetega je največkrat razvojna različica v določenih starostnih obdobjih, zato potrebuje le klinično opazovanje in občasno konzervativno zdravljenje. »e pri kliničnem pre­gledu ugotovimo, da so težave posledica težjih nepravil­nosti, moramo otroka glede na pričakovani vzrok napotiti k specialistu ortopedske kirurgije ali drugim specialistom.

Ključne besede: mišično-skeletni razvoj, mišično-skeletni fiziološki fenomeni, mišično-skeletne anomalije