Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2019; 26: 56-60
142
- PDF članka
Pregledni članek

OCENA IN VZDRŽEVANJE PREHODNOSTI ZGORNJIH DIHALNIH POTI PRI OTROKU

M. Zupan
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

H. Leskovec
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Izvleček

Med dihanjem otroka in dihanjem odraslega obstajajo številne anatomske in patofiziološke razlike. Bolezni dihal so najpogostejši vzrok obolevnosti v otroštvu, najpogostejši vzrok obiskov pri zdravniku in v kar 30−40 % vzrok sprejemov v bolnišnico. Ob prebolevanju okužb se zgornje dihalne poti zamašijo z izločki, ki so v domačem okolju za starše precejšen negovalni problem. Ocena in zagotavljanje prehodnosti dihalnih poti pri otroku sta pomembni nalogi medicinske sestre, saj z dobrim opazovanjem in načrtovanjem dejavnosti omogoči ugoden potek bolezni. Medicinska sestra nadzoruje prehodnost zgornjih dihal in izvaja aspiracijo zgornjih dihalnih poti, pri čemer upošteva merila za aspiracijo in standard za izvedbo aspiracije. V proces zdravstvene nege ves čas dejavno vključuje otrokove starše in jih sprejema kot partnerje v skrbi za bolnega otroka. Zmanjšana prehodnost zgornjih dihalnih poti povzroča težave tudi pri sicer zdravih otrocih, zato jo mora medicinska sestra čim prej prepoznati in ustrezno ukrepati. Tako omogoči in zagotovi vzdrževanje prehodnosti dihalnih poti v domačem in bolnišničnem okolju.

Ključne besede: otrok, zgornje dihalne poti, aspiracija, medicinska sestra