Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2018; 25: 54-58


Strokovni članek

PROGRAMI STARŠEVSTVA IN NJIHOVO UVAJANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

M. Anderluh
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

A. Mirković
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Vedenjske težave so najpogostejši razlog za napotitev otrok v službe za duševno zdravje. Predstavljajo resno tveganje za zdrav otrokov razvoj, njegovo šolsko uspešnost, socialno vključitev in duševno zdravje njihovih staršev, medtem ko dolgoročno vplivajo tudi na širše socialno okolje. Obstajajo dokazi, da je vzgojna pomoč staršem stroškovno učinkovita strategija tako za službe zdravstvenega sektorja kot za družbo kot celoto, pri čemer so ena od oblik pomoči tudi programi starševstva. Programi starševstva so dokazano učinkovite intervencije za zmanjševanje vedenjskih motenj in preventivo tudi vedenjskih težav v zgodnjem otroštvu. Izboljšajo starševski pristop ter spodbujajo otrokove šolske, socialne in čustvene veščine. Leta 2015 smo v Sloveniji s finančno pomočjo Norveških finančnih mehanizmov uresničili program Neverjetna leta, v katerega je bilo doslej vključenih 692 staršev otrok v starosti 3–8 let. Program smo izvajali v 10 različnih organizacijah iz treh različnih sektorjev, tj. v zdravstvenem sektorju, socialnem sektorju in v družinskem centru v sklopu mestne občine v petih različnih slovenskih regijah.

Ključne besede: program starševstva, vedenjske težave.


PDF članka