Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2018; 25: 48-53


Strokovni članek

PRIROJENE SRČNE BOLEZNI PRI OTROCIH IN ZDRAVSTVENA NEGA

A. Štrumpfl
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

K. Vodušek
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Skok
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

J. Pačarič
Služba za kardiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Prirojena srčna napaka je nepravilnost, ki nastane v razvoju srca in velikih žil. Lahko je enostavna ali zapletena. Določene prirojene srčne napake izzvenijo spontano, druge zahtevajo vrsto posegov skozi celotno življenjsko obdobje. Prirojene srčne napake najpogosteje zdravimo kirurško, v zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja katetrsko zdravljenje, ki nadomešča ali dopolnjuje kirurško zdravljenje. V Sloveniji se vsako leto rodi 80–100 otrok s prirojeno srčno napako, pri katerih je potrebna operacija. Na Pediatrični kliniki v Ljubljani se s posebno pozornostjo posvečamo negi otrok s prirojeno srčno napako. Zdravstvena nega otroka s prirojeno srčno napako je zelo kompleksna ter temelji na celovitem in individualnem načrtu zdravstvene nege.

Ključne besede: prirojene srčne napake, medicinska sestra, otrok, zdravstvena nega, srce.


PDF članka