Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2018; 25: 31-39
16
- PDF članka
Strokovni članek

PSIHOLOŠKI VIDIKI OBRAVNAVE OTROK IN MLADOSTNIKOV Z ŽIVČNO-MIŠIČNIMI BOLEZNIMI: NJIHOVO PRILAGAJANJE IN IZZIVI NJIHOVIH DRUŽIN

P. Lešnik Musek
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center, Ljubljana, Slovenija

L. Košmrlj
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

D. Gosar
Enota za razvojno psihologijo in nevropsihologijo, Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

T. Meško
Enota za razvojno psihologijo in nevropsihologijo, Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pri posameznikih z živčno-mišičnimi boleznimi so gibalni oviranosti pogosto pridružene tudi težave na področju kognitivnega funkcioniranja in psihosocialne prilagojenosti. V prispevku podajamo pregled literature o pojavnosti težav na kognitivnem, čustvenem, vedenjskem in socialnem področju pri mladih z živčno-mišičnimi boleznimi. Izpostaviti želimo pomembne dejavnike, ki prispevajo k boljšemu prilagajanju posameznika in družine na bolezen, npr. podporo s strani s socialnega okolja in ustrezno strokovno pomoč. V zaključku podajamo tudi nekaj predlogov za bolj celostno zdravstveno obravnavo skupine mladih z živčno-mišičnimi boleznimi in njihovih svojcev.

Ključne besede: Ključne besede: mišične distrofije, psihosocialno prilagajanje, kognitivna oškodovanost, intelektualna manjzmožnost, družinski odnosi, psihosocialni podporni sistemi.