Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2017; 24: 211-218


Pregledni članek

GASTROINTESTINALNI ZAPLETI PRI MOTNJAH HRANJENJA

K. Vidmar
Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice, Slovenija

M. Anderluh
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

T. Kamhi Trop
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Motnje hranjenja lahko povzročajo številne telesne zaplete na različnih organskih sistemih. Telesne spremembe so neposredna posledica izgube telesne teže ali nezadostnega hranjenja, epizod basanja s hrano in purgativnega vedenja (bruhanja oz. zlorabe odvajal). Bolniki z motnjami hranjena pogosto navajajo prebavne težave. Neredko težko razlikujemo med funkcionalnimi posledicami same motnje hranjenja in posledicami hkrati prisotne druge organske bolezni. Ker se prebavni zapleti zaradi motenj hranjenja v večini primerov ob ustrezni ureditvi prehrane popravijo, naj bo obširnejše diagnosticiranje prihranjeno samo za tista stanja, ki se po vzpostavitvi ustreznega in rednega hranjenja ne izboljšajo. V prispevku obravnavamo le najpogostejše simptome, ki prizadenejo prebavila.

Ključne besede: motnje hranjenja, anoreksija, bulimija, prebavni zapleti.


PDF članka