Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2016; 23: 296-303
96
- PDF članka
Prikaz primera

HIRZUTIZEM: PRIKAZ PRIMERA

L. Pungeršek
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika,Univerzitetni klinični center Ljubljana, Bohoričeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija.

N. Bratanič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Hirzutizem je prekomerna poraščenost ženske s terminalnimi dlakami po moškem tipu na od androgena odvisnih mestih. Kar 80–90 % žensk s hirzutizmom ima dokazano povišane vrednosti androgenov, vendar povezanosti med stopnjo hirzutizma in presežkom androgenov ni. Ustrezno diagnosticiranje je potrebno tudi pri blagi obliki hirzutizma. Hirzutizem je pogosto odraz endokrinih motenj in le redko resnih stanj, kot je življenje ogrožajoč tumor, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Predstavljamo primer 17-letnega dekleta s hirzutizmom, ki ga je povzročil mešanocelični tumor levega jajčnika (tumor celic rumenjakove vrečke in Sertoli-Leydigovih celic).

Ključne besede: hirzutizem, androgeni, mešani tumor jajčnika.