Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2011; 18: 125-129


Pregledni članek

MERJENJE KOSTNE GOSTOTE PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH

M. Vozlič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

B. Murn Berkopec
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Bratanič
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

Merjenje mineralne kostne gostote uporabljamo za diagnosticiranje osteoporoze, ocenjevanje tveganja za zlome kosti, spremljanje dinamiko kostne mase in ugotavljanje učinkovitosti zdravljenja. Na kostno maso vplivajo genetski dejavniki, prehrana, telesna dejavnost in gibalne sposobnosti ter rast in pubertetni razvoj. Zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na kostno maso, so kronične vnetne bolezni in njihovo zdravljenje. Dvoenergijska rentgenska absorpciometrija (DXA) je relativno hitra, ponovljiva, varna in cenovno dostopna preiskovalna metoda. Med slikanjem mora preiskovanec popolnoma mirovati, zato moramo otroka in mladostnika na preiskavo duševno in telesno pripraviti.

Ključne besede: mineralna kostna gostota, osteoporoza, DXA, otroci in mladostniki.


PDF članka