Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 89-96
130
- PDF članka
Pregledni članek

PEDIATRIČNA PALIATIVNA OSKRBA

M. Benedik Dolničar
Klinični oddelek za hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku predstavljamo začetke in razvoj paliativne oskrbe kot področja zdravstvenega varstva, opredelimo pojem pediatrična paliativna oskrba ter svetujemo, kdaj je primeren čas za njeno uvedbo in kje jo izvajamo. Predstavljamo tim strokovnjakov, ki naj bi sodeloval pri obravnavi otroka in njegove družine. Spregovorimo tudi o najpogostejših predsodkih, ki spremljajo izvajanje pediatrične paliativne oskrbe.

Ključne besede: otrok, paliativna oskrba, smrt.