Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 73-80
63
- PDF članka
Pregledni članek

BOLEČINA PRI OTROKU Z RAKOM

M. Kunej
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Pri otrocih, ki se zdravijo zaradi raka, je bolečina pogost simptom. Lahko je posledica bolezni in njenega zdravljenja ali bolečih preiskav in medicinskih posegov. Izražanje bolečine in sposobnost za opis bolečinske izkušnje se med otrokovim razvojem pomembno spreminja. Otrokova starost vpliva tudi na farmakokinetiko in farmakodinamiko protibolečinskih zdravil. Neopiatne analgetike uporabljamo za zdravljenje blage bolečine, opiate pa za lajšanje zmerno hude in hude bolečine. Včasih moramo za zadovoljivo lajšanje bolečine uporabiti tudi druga zdravila. Zdravstveni delavci morajo imeti ustrezno znanje za pomoč otroku z bolečino, prav tako je potrebno tudi sodelovanje zdravstvenih delavcev primarne zdravstvene službe in centra za otroško onkologijo.

Ključne besede: bolečina pri otroku, lajšanje bolečine, analgetiki, otrok z rakom, bolečina.