Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 48-61
62
- PDF članka
Raziskovalni članek

KOLEGIALNI COACHING KOT MOŽNOST KAKOVOSTNE KOMUNIKACIJE MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

J. Starc
Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Novo mesto, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Kolegialni coaching je eno najpomembnejših orodij komunikacije med zdravstvenimi delavci. Če ga uporabljamo učinkovito in pravilno ter upoštevamo tudi vsa načela kolegialnega coachinga (zavedanje, odgovornost, prepričanje vase, odsotnost obtožb, usmerjenost v rešitve, izziv, akcija), dviguje zavedanje, vpliva na misli in privede do pozitivnih miselnih premikov v smeri kakovostne komunikacije in reševanja problemov. Med zdravstvenimi delavci izboljšuje posredne in neposredne močne medsebojne vezi ter s tem omogoča bolj kakovostno delo in povsem nove rešitve pri opravljanju delovnih nalog. Material, preiskovanci in metode: Podatke smo zbrali z anonimnim spletnim vprašalnikom. V raziskavi je sodelovalo 160 diplomiranih medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov, zaposlenih v primarnem in sekundarnem zdravstvenem varstvu. Uporabili smo deskriptivno neeksperimentalno metodo empiričnega raziskovanja. Rezultati: Ugotovili smo, da anketirani med najpomembnejša načela kolegialnega coachinga za kakovostno komunikacijo s sodelavci v svojem delovnem okolju prištevajo odgovornost = 4,8), usmerjenost v rešitve = 4,6), zavedanje = 4,5) in prepričanje vase = 4,5). Zaključki: Večina anketiranih se zaveda, da bi morali vsi zdravstveni delavci upoštevati načela kolegialnega coachinga, s čimer bi lahko vzpostavili pogoje, potrebne za kakovostno medsebojno komunikacijo ter s tem za celostno in kakovostno obravnavo bolnikov.

Ključne besede: kolegialni coaching, načela kolegialnega coachinga, komunikacija, zdravstveni delavci.