Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 38-43
5975
- PDF članka
Pregledni članek

MOTIVACIJSKI INTERVJU

M. Anderluh
Služba za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana

Izvleček

V prispevku podajamo oris razvoja motivacijskega intervjuja in njegov pomen pri spodbujanju bolnikov k spremembi vedenja. Z opisom faz motivacijskega cikla želimo predstaviti pomen izbire ustrezne oblike pomoči glede na trenutno fazo, v kateri se bolnik nahaja. Povzemamo osnovne značilnosti terapevtskega odnosa, ki bo zelo verjetno spodbudil spremembo vedenja, in osnovna načela motivacijskega intervjuja kot svetovalnega orodja.

Ključne besede: motivacijski intervju, svetovanje, sprememba vedenja, empatija.