Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 28-35
118
- PDF članka
Pregledni članek

SODOBNO DOKUMENTIRANJE V ZDRAVSTVENI NEGI − ELEKTRONSKO VODENJE ZDRAVSTVENE NEGE

B. Prinčič
Marand inženiring d.o.o., Ljubljana, Slovenija

M. Purkart
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Oštir
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Štih
Služba za neonatologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Dokumentacija zdravstvene nege je pomemben del celotne bolnikove zdravstvene dokumentacije. Vsebuje dokumentacijo posameznih faz procesa zdravstvene nege in vpliva na zagotavljanje kontinuirane in kakovostne zdravstvene nege, komunikacijo med člani zdravstvenega tima in je lahko osnova raziskovanju. Da bi zmanjšali število napak in delovnih preobremenitev medicinskih sester,v današnji »dobi tehnološke eksplozije« vse več informacijske tehnologije uporabljamo tudi na področju zdravstvene nege. Te tehnologije vključujejo elektronsko dokumentiranje bolnikovega stanja in aktivnosti zdravstvene nege, odčitavanje črtne kode, sisteme za prepoznavanje govora, uporabo tabličnih računalnikov ter uporabo medicinskoinformacijskih standardov, vključno z openEHR, IHE in HL7/CDA, kar zagotavlja hitro in popolno vključitev zdravstvenih informacijskih sistemov in medicinskih naprav.

Ključne besede: zdravstvena nega, dokumentacija zdravstvene nege, proces zdravstvene nege, elektronska dokumentacija zdravstvene nege, elektronski karton bolnika.