Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2015; 22: 22-27
77
- PDF članka
Pregledni članek

PRIHODNOST V ZDRAVSTVENI NEGI

T. Sabadin
Klinični oddelek otroške, mladostniške in razvojne nevrologije, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Naš osnovni cilj je sodobna in na dokazih temelječa zdravstvena nega, ki se osredotoča na potrebe bolnika, njegove družine in tudi širše družbene skupnosti. Temeljna usmeritev področja zdravstvene nege je kakovostna, varna, učinkovita in humana zdravstvena nega. Strateška področja razvoja, ki so pomembna za delovanje in razvoj področja zdravstvene nege, segajo tudi na področje izobraževanja. V prihodnosti bosta v klinično prakso in delo z bolniki vključeni tudi magistrica zdravstvene nege in doktorica zdravstvene nege. Z njuno vključitvijo v klinično okolje lahko pričakujemo povečanje spodbud za spremljanje in izboljševanje zdravstvenega osebja v okviru visokošolskega izobraževanja. Direktiva EU namreč navaja, da morajo biti nosilci in izvajalci predmetov s področja zdravstvene nege habilitirani visokošolski učitelji zdravstvene nege. Pomembno področje je tudi informatizacija zdravstvene nege, usmerjena v uporabnikom prijazno in sodobno informacijsko podporo vseh procesov na področju zdravstvene nege in oskrbe. Informatizacija zdravstvene nege in oskrbe poteka v skladu z nacionalno strategijo e-zdravje.

Ključne besede: zdravstvena nega, prihodnost, vizija, strategija.