Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 276-285
23
- PDF članka
Pregledni članek

DIAGNOSTICIRANJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU

N. Marčun Varda
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

Izvleček

V članku na kratko predstavljamo diagnostično obravnavo otrok in mladostnikov z arterijsko hipertenzijo. Te otroke moramo iskati aktivno, saj pogosto nimajo simptomov bolezni. Ko potrdimo trajno zvišane vrednosti krvnega tlaka, pristopimo k diagnostični obravnavi, ki je usmerjena k iskanju sekundarnega vzroka hipertenzije, ugotavljanju pridruženih bolezni, oceni poškodbe hipertenzivnih tarčnih organov, določitvi ostalih srčno-žilnih dejavnikov tveganja in oceni skupnega srčno-žilnega tveganja pri posameznem bolniku. Ko se odločamo o uvedbi ustreznega zdravljenja, so pomembne vse navedene stopnje diagnostičnega postopka. Pri izbiri potrebnih preiskav za opredelitev vzroka upoštevamo otrokovo starost, višino krvnega tlaka, klinične znake in simptome ter družinsko anamnezo. Z natančno anamnezo, s kliničnim pregledom in z usmerjenimi preiskavami v večini primerov ugotovimo vzrok brez potrebe po razširjenem diagnosticiranju.

Ključne besede: arterijska hipertenzija, diagnosticiranje, poškodba hipertenzivnih tarčnih organov, srčno-žilno tveganje, otrok.