Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 221-229
22
- PDF članka
Pregledni članek

NOVOSTI PRI OBRAVNAVI OTROK S SUMOM NA PRIROJENE NAPAKE SEČIL

T. Kersnik Levart
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Battelino
Klinični oddelek za otroško nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

M. Kopač
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

R. Rus
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

G. Novljan
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Meglič
Klinični oddelek za nefrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

D. Ključevšek
Služba za radiologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

A. Sedlar
Klinični oddelek za urologijo, Kirurška klinika, Univerzitetni Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

N. Marčun Varda
Klinika za pediatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Maribor, Slovenija

Izvleček

Zadnje smernice za obravnavo otrok po dokazani okužbi sečil in otrok, pri katerih iz drugih razlogov sumimo na prirojene napake sečil, so bile v Slovenskem prostoru objavljene leta 2008 (1). Konec leta 2011 smo že objavili novosti pri obravnavi otrok po dokazani okužbi sečil (2), tokrat pa predstavljamo novosti pri obravnavi otrok s sumom na prirojene napake sečil iz drugih razlogov kot zaradi okužbe sečil. V preglednem članku o novostih obravnave otrok, pri katerih sumimo na prirojene napake sečil najprej predstavljamo obravnavo novorojencev s sumom na prirojene napake sečil. Predstavljamo tudi eno od možnih klasifikacij antenatalne hidronefroze (ANH) ter groba priporočila za obravnavo že med samo nosečnostjo. Podpoglavje zaključujemo s priporočili o obravnavi novorojencev, pri katerih smo že med nosečnostjo ugotovili ANH ali smo hidronefrozo odkrili/potrdili po rojstvu. Sledi podpoglavje o obravnavi otrok z obremenilno družinsko anamnezo na prirojene napake sečil ter na koncu še podpoglavje o obravnavi otrok z naključno odkritim patološkim ultrazvočnim izvidom sečil.

Ključne besede: hidronefroza, smernice, otroci.