Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2012; 19: 158-164
51
- PDF članka
Pregledni članek

EPILEPSIJA V OTROŠKEM IN MLADOSTNIŠKEM OBDOBJU

J. Kolenc
KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika, Ljubljana, Slovenija

N. Povšič
Klinični oddelek za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Epilepsija je kronična bolezen, ki vpliva na otroka in mladostnika, ter vse, ki se z njim srečujejo. V prispevku podajamo opredelitev bolezni ter navajamo incidenco, prevalenco in vzroke za nastanek epilepsije. Medicinska sestra mora poznati ter prepoznati znake in simptome bolezni. Zdravljenje je kompleksno. Poleg antiepileptičnih zdravil je pri trdovratnih epilepsijah možno tudi kirurško zdravljenje. V Sloveniji bi potrebovali medicinske sestre, ki bi bile posebej izobražene na področju epilepsije.

Ključne besede: otrok, mladostnik, epilepsija, medicinska sestra.