Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2013; 20: 37-44


Pregledni članek

ZASTRUPITEV OTROKA Z DROGAMI IN PREDSTAVITEV TESTOV

N. Fujs
Služba za urgentno pediatrijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Droga je snov, ki v organizmu zaradi svojih sestavin in učinkovin spremeni uživalčevo mišljenje, počutje in vedenje. Med mladimi je uživanje drog v porastu predvsem v obdobju odraščanja, zlasti zaradi želje poeksperimentiranju, radovednosti in zaradi dokazovanja pred vrstniki. Mladostnik se za uživanje drog v tem obdobju najpogosteje odloči zavestno. Najbolj pogoste prepovedane droge med mladimi so: kanabis, kokain, različne sintetične droge (amfetamini in metamfetamini. (ekstazi, LSD), heroin in gamahidroksibutirat (GKB)). Uživalci psihoaktivnih snovi najpogosteje poiščejo zdravniško pomoč zaradi prestrašenosti, hitrega bitja srca ter občutka tiščanja in bolečin v prsnem košu. Najpogostejši vzrok urgentne obravnave pri uživanju psihoaktivnih snovi (PAS) na Pediatrični kliniki je kombinirana zastrupitev z drogami in alkoholom. Klinična slika je odvisna od vrste uporabljene psihoaktivne snovi. Zdravljenje zastrupitev s prepovedanimi drogami je simptomatsko. Protistrup obstaja le za heroin. S hitrimi urinskimi testi za dokazovanje prisotnosti drog smo najpogosteje potrdili prisotnost THC.

Ključne besede: droga, mladostnik, zastrupitve.


PDF članka