Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2023; 30: 10-14

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2023-1-02

317
- PDF članka
Pregledni članek

UŽIVANJE ALKOHOLA MED NOSEČNOSTJO

Kaja Kranjc
Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Neža Lipovec
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Evgen Benedik
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Slovenija se glede količine popitega alkohola uvršča v vrh evropskih držav. Pitje alkoholnih pijač je del slovenske kulture, družbeno vezivo, neobhodni sestavni del družabnih dogodkov in praznovanj. Uživanje alkohola pogosto preseže mejo manj tveganega pitja in tako predstavlja pomembno tveganje zdravstvenih težav in blagostanja posameznika, njegove družine ter ožje in širše okolice. Etanol deluje opojno, škodljivo in povzroča zasvojenost, vse več pa ga uživajo tudi mladi odrasli (25–34 let), pri katerih je najvišja tudi rodnost. Uživanje etanola med nosečnostjo škodljivo vpliva na otroka ter lahko povzroči resne in nepopravljive posledice, ki jih poznamo kot spekter fetalnih alkoholnih motenj. Varne količine alkoholnih pijač in obdobja v nosečnosti, ko uživanje alkohola ne bi pomenilo tveganja za otroka, ne poznamo, zato v Sloveniji velja priporočilo, da se nosečnice uživanja alkoholnih pijač povsem vzdržijo.

Ključne besede: alkoholne pijače, nosečnost, dojenje, bolezen otroka