Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 149-153

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-3-05

61
- PDF članka
Prikaz primera

HERMANSKY-PUDLAKOV SINDROM IN GRANULOMATOZNO VNETJE ČREVESA – PREGLEDNI PRISPEVEK IN PRIKAZ PRIMERA

Urška Berden
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Lidija Kitanovski
Klinični oddelek za otroško hematologijo in onkologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Darja Urlep
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Hermansky-Pudlakov sindrom (HPS) je zelo redka genetsko in fenotipsko heterogena večsistemska bolezen, ki nastane zaradi motnje v delovanju lizosomu podobnih znotrajceličnih organelov. Poznamo enajst genetskih različic HPS. Za vse različice sta značilna okulokutani albinizem in hemoragična diateza zaradi disfunkcije trombocitov. Značilno je tudi kopičenje ceroida lipofuscina v retikuloendotelnem sistemu različnih organov. Pri določenih različicah HPS, najpogosteje pri HPS-1 in HPS-4, se lahko razvije granulomatozno vnetje prebavne cevi, ki je podobno Crohnovi bolezni. V prispevku predstavljamo edini primer bolnice v Sloveniji z diagnosticiranim Hermansky-Pudlakovim sindromom 1 (HPS-1) ter pridruženim granulomatoznim vnetjem tankega in debelega črevesa, ki ima klinične, endoskopske in patohistološke značilnosti Crohnove bolezni.

Ključne besede: Hermansky-Pudlakov sindrom, granulomatozno vnetje črevesa, Crohnova bolezen, infliksimab