Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2022; 29: 143-148

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2022-3-04

45
- PDF članka
Prikaz primera

OBRAVNAVA MLADOSTNIKA S SUMOM NA TUBERKULOZO

Blerta Gashi Zogaj
Zdravstveni dom Črnomelj, Črnomelj, Slovenija

Dušanka Lepej
Služba za pljučne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Tuberkuloza je nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bacili tuberkuloze (bakterije vrste Mycobacterium tuberculosis). Bolezen najpogosteje prizadene pljuča, pri tretjini bolnikov tudi druge organe (sklepe, možgane, jetra, bezgavke). Vir okužbe so odrasli bolniki ali občasno mladostniki, ki kašljajo in v okolico izločajo bacile. Majhni otroci običajno niso kužni. Okužba ne pomeni vedno tudi aktivne bolezni. Poznamo več oblik tuberkuloze. Pri majhnih otrocih je pogosto nema, medtem ko imajo mladostniki in odrasli običajno tipične klinične znake, kot so dolgotrajno povišana telesna temperatura, kašelj, inapetenca ter nočno potenje in hujšanje. Diagnozo postavimo na osnovi anamneze, klinične slike, izvidov imunoloških testov in radioloških preiskav ter mikrobioloških izvidov odvzetih kužnin. Zgodnje odkritje in zdravljenje tuberkuloze pri mladostnikih sta izjemno pomembni, saj so bolniki pogosto kužni. Tuberkuloza je nalezljiva bolezen, ki jo moramo obvezno prijaviti. V prispevku predstavljamo klinični primer mladostnika s sumom na postprimarno tuberkulozo.

Ključne besede: tuberkuloza pri mladostniku, epidemiologija tuberkuloze, postprimarna tuberkuloza, zdravljenje