Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 216-222

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-4-05

62
- PDF članka
Strokovni članek

VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSTOPKIH V ALERGOLOGIJI

Maja Čamernik
Klinični oddelek za otroško alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Dolores Pivk
Klinični oddelek za otroško alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Monika Tomazin
Klinični oddelek za otroško alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Mateja Hren
Klinični oddelek za otroško alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V zadnjih letih opažamo porast alergijskih bolezni, kar je ver-jetno posledica spremenjenega načina življenja in sprememb naravnega okolja. Po evropskih podatkih ima alergijsko bolezen že več kot 30 % ljudi. Največkrat se težave začnejo v zgodnjem otroštvu in v mladosti. Z leti se večina alergijskih bolezni ublaži ali celo izgine, nekatere pa lahko trajajo tudi do poznih let ali celo vse življenje. Kažejo se kot alergijski rinitis, astma, alergijski konjunktivitis, koprivnica, alergija na strup (pik) žuželk ter kot preobčutljivost na zdravila in hrano. Lahko se odrazijo tudi kot nevarna sistemska alergijska reakcija, tj. anafilaksija. Hkrati s pogostostjo alergij se uspešno razvija tudi klinična alergologija z modernimi metodami diagnosticiranja in zdravljenja. V obeh segmentih ima medicinska sestra (MS) pomembno vlogo v multidisciplinarnem timu. Aktivno je udeležena tako pri diagnosticiranju kot tudi zdravljenju alergij, v zadnjem času tudi na področju raziskovanja in uvajanja novosti pri obvladovanju alergijskih bolezni. Vlogo MS v alergologiji odraža kompleksnost oskrbe bolnika z alergijo, saj vključuje izvrševanje diagnostičnih postopkov in zdravljenja po naročilu zdravnika, zdravstvenovzgojno delo ter skrb za bolnika s kroničnimi alergijskimi težavami (rinitis, atopijski dermatitis) in akutnimi alergijskimi dogodki (anafilaksija).

Ključne besede: vloga medicinske sestre, alergija, diagnosticiranje, zdravljenje