Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 43-46

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-1-07

96
- PDF članka
Raziskovalni članek

NEPOJASNJENO POVIŠANJE AKTIVNOSTI ASPARTAT AMINOTRANSFERAZE: PRIKAZ PRIMERA

Tjaša Žagar
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Rok Orel
Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Katedra za pediatrijo, Medicinska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

V prispevku prikazujemo primer nepojasnjeno povišane aktivnosti aspartat aminotransferaze (AST). AST je encim, ki se nahaja v številnih tkivih, zato je serumska aktivnost tega encima lahko povišana pri različnih boleznih. Pri izoliranem povišanju AST smo zato postavljeni pred diagnostični izziv, ki zahteva, da izključimo številne bolezni. Če jih z veliko verjetnostjo izključimo, govorimo o nepojasnjenem povišanju aktivnosti AST. Izsledki nekaterih raziskav so pokazali, da lahko del povišanja pojasnimo z makroencimi, točneje z makro AST. Tudi v prikazanem primeru smo postavili sum, da je povišana aktivnost AST posledica makro AST. Ker v laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana določitev makro AST ni mogoča, diagnoze nismo niti potrdili niti ovrgli.

Ključne besede: aspartat aminotransferaza (AST), makro-encimi, purpura, trombocitopenija