Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2021; 28: 3-9

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2021-1-01

128
- PDF članka
Raziskovalni članek

VLOGA SIALENDOSKOPIJE PRI ZDRAVLJENJU JUVENILNEGA RELAPSNEGA PAROTITISA

Anže Jerman
Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice, Slovenija

Jure Urbančič
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Marko Pokorn
Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Aleksandar Aničin
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Izhodišča: Juvenilni relapsni parotitis otrok in mladostnikov se kaže s ponavljajočimi in bolečimi otekanji obušesne žleze slinavke. Težave pogosto spontano prenehajo do konca pubertete, a pogosta vnetja poškodujejo žlezo in Stenonovo izvodilo. V zadnjem desetletju pri diagnosticiranju in zdravljenju uporabljamo sialendoskopijo. Metode: Analizirali smo podatke bolnikov z juvenilnim relapsnim parotitisom, ki smo jih obravnavali na naši kliniki med aprilom 2011 in oktobrom 2019 in pri katerih zdravljenje z zdravili ni preprečilo ponovnih zagonov bolezni. Pri-merjali smo število akutnih epizod pred sialendoskopijo in po njej, intraoperativne najdbe, prisotnost zožitev, upora-bo anestezije ter medoperativne in pooperativne zaplete. Kot merilo uspešnosti posega smo uporabili število akutnih zagonov parotitisa pred posegom in po njem. Rezultati: V raziskavo smo vključili 14 bolnikov. Opravili smo 19 sialendoskopij, 3 v lokalni in 16 v splošni anesteziji. Pred sialendoskopijo so bolniki utrpeli v povprečju 5 akutnih zagonov letno. Pri 6 bolnikih smo med posegom ugotovili prisotnost zožitev. Pri 2 bolnikih je med posegom prišlo do poškodbe izvodila. 11 bolnikov po posegu ni doživelo več nobene epizode vnetja, pri 3 bolnikih pa so se vnetja slinavke bistveno zmanjšala. Zaključek: Sialendokopija je varen in učinkovit poseg za dia-gnostiko in zdravljenje juvenilnega relapsnega parotitisa. Poseg ima malo zapletov, hospitalizacija je kratka, predvsem pa pomembno zmanjša število ponovnih vnetij.

Ključne besede: juvenilni relapsni parotitis, obušesna slinavka, sialendoskopija, konzervativno zdravljenje