Vsebina članka

Slovenska pediatrija 2020; 27: 3-8

https://doi.org/10.38031/slovpediatr-2020-1-01

253
- PDF članka
Pregledni članek

EKTOPIČNA ŠČITNICA V OTROŠTVU

Nina Cerkvenik
Zdravstveni dom Koper, Koper, Slovenija

Klemen Dovč
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Irena Hočevar Boltežar
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana in Medicinska fakulteta,Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Primož Kotnik
Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Izvleček

Ščitnica je ektopična, če ščitnično tkivo leži na netipičnem anatomskem mestu. Je posledica motnje v njenem embri- onalnem razvoju. Najpogosteje se nahaja na korenu jezi- ka, najdemo pa jo tudi drugje v poteku spusta ščitnice med embriogenezo in celo na oddaljenih mestih. Večinoma je enojna, redkeje pa opisujejo tudi primere dvojne ali celo trojne ektopije. Osebe z ektopično ščitnico navadno nimajo nikakršnih simptomov. Sicer so simptomi odvisni od lege in velikosti ektopičnega tkiva ter od njegove endokrine disfunkcije. Najpomembnejša preiskava za opredelitev mesta ektopične ščitnice je scintigrafija. »eprav pri brezsimptomnih bolnikih zdravljenje ni potrebno, moramo poskrbeti za redno slede- nje in ustrezno ukrepanje ob pojavu zapletov. Podobno kot v ortotropni ščitnici lahko tudi v ektopični ščitnici pride do bolezenskih sprememb. V prispevku predstavljamo redek primer dvojne ščitnične ektopije s subkliničnim hipotiroidizmom pri dve in pol letni deklici in podajamo pregled primerov ektopične ščitnice, ki smo jih v 5-letnem obdobju diagnosticirali na Pediatrični kliniki Ljubljana.

Ključne besede: ektopična ščitnica, lingvalna ščitnica, hipo- tiroidizem, scintigrafija, tankoigelna biopsija, L-tiroksin