Vsebina članka


Slovenska pediatrija 2016; 23: 103-112


Pregledni članek

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN KAKOVOSTI V PEDIATRIČNI ZDRAVSTVENI NEGI

Z. Kramar
Uprava in vodenje, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija

Izvleček

Vsak bolnik naj bi bil deležen varne zdravstvene obravnave. Varnost mora postati prednostna naloga vsakega zdravstvenega strokovnjaka, ki se srečuje z oskrbo bolnikov ne glede na položaj ali poklicno skupino. Zagotavljanje in izboljševanje varnosti zdravstvene oskrbe otrok obsega preprečevanje varnostnih zapletov in ustrezno ukrepanje, če do njih pride. Predvsem moramo poskrbeti za zmanjševanje morebitnih neugodnih posledic in vzpostavitev sistemskih rešitev, usmerjenih v preprečevanje ponovitve neželenih dogodkov. V prispevku predstavljamo najpogostejše napake pri zdravstveni oskrbi otrok in strategije za njihovo preprečevanje oz. zmanjšanje njihove pojavnosti. Predstavljamo tudi vpliv števila diplomiranih medicinskih sester na varno zdravstveno obravnavo otrok in pomembnost osredotočenosti na družino. Podajamo priporočila za preventivno delovanje v pediatrični zdravstveni negi na področju preprečevanja razjed zaradi pritiska, rokovanja z zdravili in zmanjševanja števila katetrskih seps ter vpliv komunikacije in timskega sodelovanja na varnost bolnikov, vključno z vzpostavitvijo kulture varnosti pri zdravstveni oskrbi otrok. Zagotavljanje varnosti in kulture varnosti v pediatriji je kompleksno dogajanje, ki ga ne moremo jasno opredeliti in umestiti v zdravstvene ustanove in vodenje. Zato jo tudi težje uresničujemo in uvajamo v vsakodnevno prakso. Pri tem so odločilni primeren pristop, ustrezna izbira orodij in čim širša podpora zaposlenih.

Ključne besede: varnost bolnikov v pediatriji, izboljšanje kakovosti in varnosti, kultura varnosti, napake, neželeni dogodki.

Več ...